Portfolio

Onderzoek stationsgebieden

Zowel in 2013 als in 2014 zijn in opdracht van Stichting Nederland Schoon verschillende stationsgebieden bezocht.

In 2013 waren dit 25 stationsgebieden en in het jaar 2014 hebben we 45 stations bezocht.

Voor dit onderzoek is middels een digitale vragenlijst onderzocht welke van de aan dit project deelnemende stationsgebieden als schoonst werd ervaren door de bezoekers van het station. De vragenlijst is ontwikkeld in samenwerking met de Rijksuniversiteit Groningen. Op basis van de antwoorden zijn analyses gemaakt en ranglijsten opgesteld waarin de stations onder andere zijn gerangschikt op de gemiddelde schoonbeleving. De uitkomsten zijn verwerkt in een uitgebreide rapportage waarin ieder stationsgebied apart wordt behandeld.

Via onderstaand filmpje krijgt u een beeld van het verloop van het onderzoek.

onderzoek picto

 

Meer weten? Neem contact met ons op!

Bekijk onze cases

Portfolio